Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01050
25-10-1984
Samenvatting
135/84. Politieke dialoog in Raad van Europa en samenwerking Raad van Europa-EG.
De aanstaande zitting van het Comité van Ministers zal zich o.a. bezighouden met de vraag op welke wijze een nieuwe impuls gegeven kan worden aan de rol van de Raad van Europa in het proces van Europese eenwording. Zwitserland en Oostenrijk hebben inzake twee ontwerpresoluties ingediend. Tekst no.1. expliciteert een aantal onderwerpen voor overleg en kwesties waarop de Raad van Europa en de EG elkaar zouden kunnen overlappen/aanvullen. Met deze tekst kan men zich verenigen. Tekst no. 2 ligt moeilijker. Deze bevat specifieke voorstellen met betrekking tot de structurering van de contacten. Aanwezigheid van waarnemers van de Raad van Europa bij de besloten bijeenkomsten van de EG-raad lijkt onmogelijk.

Bijgevoegd: voorstellen Zwitserland en Oostenrijk