Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01052
15-05-1984
Samenvatting
Bezoek Spaanse delegatie/toetreding EG/sociale zaken.
Op 10 mei bezocht een Spaanse delegatie Den Haag teneinde van gedachte te wisselen over de volgende onderdelen van het sociaal volet in de toetredingsonderhandelingen:
1. Vrij verkeer van werknemers
Voor verbetering van positie van aanwezige Spaanse werknemers bestaat van Nederlandse zijde begrip. Nederland kent geen verblijfstermijn voor toetreding tot het arbeidsproces. Wat de Gemeenschap heeft voorgesteld laat de toepassing van de Nederlandse regeling onverlet.
2. Sociale zekerheid
Spanje wenst dat voor de kinderbijslag het werkland-beginsel van toepassing zou moeten zijn. Nederland wenst echter toepassing van het woonland-beginsel. Spanje reageerde hierop dan een restrictievere houding te moeten innemen op andere punten in het dossier, zoals de medische voorzieningen t.o.v. toeristen uit EG-landen.
3. Sociale fonds.
Nederland gaf een toelichting op de werking van het sociaal fonds.