Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Toetreding Spanje: 8e onderhandelingszitting op ministerieel niveau 13 juli 1981.
a. Voorcoordinatie in de Algemene Raad.
De voorzitter verzocht om een ernstige poging de verschillen van mening tussen Frankrijk enerzijds en de andere raadsleden anderzijds te overbruggen inzake de inhoud van de gemeenschapsverklaring over de stand van de onderhandelingen. Commissaris Natali, gesteund door Van der Klaauw en de Belgische, Britse en Italiaanse delegatie herhaalden de bekende argumentatie volgens welke allerlei onderwerpen van het GLB niet onderwerp zouden zijn van de herzieningsexercitie. Chandernagor zei zijn standpunt ten principale te handhaven.
B. Onderhandelingszitting met Spanje.
Tijdens de zitting met Spanje bleef Frankrijk vasthouden aan het standpunt de landbouwproblemen pas te bespreken nadat de beslissingen over de herziening van het landbouwbeleid waren genomen. Ondanks overtuigingspogingen van alle leden van de Raad en de Commissie bleek hierin geen verandering mogelijk.