Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01057
30-09-1982
Samenvatting
Ontmoeting met mijn Spaanse ambtgenoot Pérez-Llorca: EEG-toetredingsonderhandelingen.
Pérez-Llorca sprak zijn teleurstelling uit over de Franse dwarsligerij. Hij vreesde dat het onderhandelingsproces ernstige psychologische gevolgen zou hebben voor de publieke opinie. Van Agt toonde begrip voor de Spaanse verontrusting en trachtte het pessimise af te zwakken door de hoop uit te spreken dat de onderhandelingen op korte termijn toch een positieve wending zouden kunnen nemen. In ieder geval kon hij op Nederlandse steun rekenen bij het uit het slop halen van de onderhandelingen.