Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01058
08-07-1982
Samenvatting
Bezoek Israëlische delegatie aan Den Haag dd. 2 juli jl. in verband met Spaanse en Portugese toetreding.
De Israëlische delegatie wees op verschillende handelspolitieke moeilijkheden in verband met toetreding van Spanje en Portugal tot de EEG. Van Nederlandse zijde werd erop gewezen dat Nederland steeds voorstander is geweest van bespreking der Middellandse-Zeeproblemen parallel aan de toetredingsonderhandelingen. Een speciale regeling uitsluitend ten behoeve van Israël past niet goed in het concept krachtens welke de EG heeft te onderhandelen met meerdere partners die in soortgelijke economische of handelspolitieke situaties verkeren. Het probleem van afzet van agrarische producten is minder urgent aangezien de Spaanse toetreding waarschijnlijk met enkele jaren wordt uitgesteld. Nederland zal trachten tijdens de inventarisatie van toetredingsmoeilijkheden de belangen van de Middellandse Zee-regio de volle aandacht te geven en blijven aandringen op tijdige consultaties.