Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01059
06-1982
Actoren
speaking notes
Samenvatting
Speaking Notes Spanje.
-Nederland kan niet instemmen met enige textielregeling na de toetreding die neer zou komen op kwantiatieve restricties op de Spaanse uitvoer naar de EG.
- Er dient gestreeft te worden naar één algemene vijwaringsclausule in de industriële sector.
- Nederland is bereid een kwantiatieve interne exportrestrictie te aanvaarden voor het specifieke geval van koperschroot bij wijze van overgangsmaatregel.
- In verband met de invoering van de BTW in Spanje is het goed nog eens te wijzen op het belang de rol van de Cortes in het Spaanse besluitvormingsproces te accepteren. Het politieke besluit tot toetreding van Spanje was immers gebaseerd op de wens om bij te dragen aan de Spaanse democratie.
-