Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Toetredingsonderhandelingen EG-Spanje (Algemene Raad en 15e ministeriele conferentie)
De tweede ministeriële onderhandelingsconferentie met de nieuwe Spaanse regering heeft opgeleverd wat men er na alle inspanning van mocht verwachten: een akkoord over de overgangsregeling voor kwantitatieve restricties en textiel. Na de soms harde opstelling in de afgelopen maanden was nu de armslag en politieke wil voorhanden om tot resultaten te komen.
- De Algemene Raad.
Tijdens het debat waarschuwden Chandernagor en Fioret tegen veel verdergaande concessies in de onderhandeling. Van Eekelen bepleitte eerder souplesse onder verwijzing naar het consigne van de Europese Raad de onderhandelingen met Spanje zoveel mogelijk te bespoedigen. Hij betreurde de door Frankrijk voorgestelde koppeling van de landbouwonderhandelingen met Spanje aan de uitwerking van de ER-conclusies inzake het MZ-acquis. Volgens Van Eekelen moest men de paralleliteitsproblematiek van landbouw-acquis en toetreding niet zozeer aan de onderhandelingen opdringen dat zelfs niet controversiële verklaringen inzake de landbouw niet meer konden worden uitgebracht.