Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Bespreking MP/Premier Fanfani op 13 april 1983.
- De komende economische top in Williamsburg:
Als aanvulling op zijn commentaar op de top benadrukte Lubbers nogmaals zijn bezwaar tegen verdere institutionalisering van de samenkomsten van de zeven. Dit nam niet weg dat het resultaat van de conferentie mogelijk positief zou kunnen bijdragen aan een herleving van de wereldeconomie. Hij bepleitte dat de deelnemers aan de top die tevens lidstaat waren van de EG eraan zouden meewerken als zodanig duidelijk de stem van de Gemeenschap te laten horen.
- Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid:
De Italiaanse minister van Landbouw doelde in zijn pleidooi op meer Nederlandse bereidheid voor een hoger prijsniveau dan door de EC voorgesteld. Lubbers repliceerde dat het GLB zodanig georganiseerd diende te worden dat ook behoorlijke betrekkingen met derde landen onderhouden kunnen worden. Het prijsniveau moest zo laag mogelijk worden gehouden. Voordat de deur open gaat naar Spanje en Portugal moet er eerste orde op zaken gesteld worden binnen de Gemeenschap.