Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01068
17-05-1985
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
3 c. Verslag EG-landbouwraad 13 t/m 16 mei 1985.
De langdurige beraadslagingen over het prijzenpakket hebben voor Nederland uiteindelijk tot een bevredigend resultaat geleid. Vanwege onzekerheid over de West-Duitse houding zijn de graanprijzen niet besproken, hiervoor volgt een volgende ronde. Braks heeft negatief op de houding van de BRD gereageerd. Dat er met betrekking tot de graanprijzen niet tot een compromis zou kunnen worden gekomen acht hij een verkeerde inschatting. Mocht er niet tot overeenstemming kunnen worden gekomen dan zouden andere maatregelen moeten worden genomen om het gat op te vangen. Deze zullen de BRD nog behoorlijk kunnen tegen vallen. Vanwege het inflatietempo is het nog niet mogelijk de monetair compenserende bedragen af te breken. Er is echter wel sprake van gematigde afbraak.
Zie ook