Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01070
17-05-1985
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
3 g. Initiatief Europese Commissie met betrekking tot Midden-Amerika.
Schoo heeft in de Tweede Kamer verklaard dat nederland altijd voorstander is geweest van het aangaan van nauwere banden met Midden-Amerika. Het is echter nooit aan de orde geweest dat dit zijn reden zou vinden in de Amerikaanse handelsboycot. Van den Broek antwoordt dat de bedoeling is een overeenkomst inzake technische en economische samenwerking te sluiten. Hij bevestigt dat het geen reactie is op de Amerikaanse boycot. Het valt echter niet te verhelen dat het initiatief wel aan de handelsboycot wordt gekoppeld.