Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2 b. 1. Verdragen inzake toetreding van Spanje en Portugal tot de EG.
De memorie van toelichting is onderwerp van discussie. Korthals Altes, Schoo en De Koning (als minister van Landbouw a.i.) plaatsen opmerkingen bij de memorie van toelichting. De raad aanvaardt de goedkeuring van het verdrag met inachtneming van het voorstel van Schoo om een zin toe te voegen aan de memorie van toelichting: 'de regering gaat er daarbij vanuit dat de toetreding van Spanje en Portugal het streven naar een verdere liberalisering van het handelsregime van de EEG niet zal mogen verhinderen'.