Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01077
07-06-1985
Samenvatting
2 e. Gewelddadig gedrag van toeschouwers bij voetbalwedstrijden.
Op 11 juni heeft Van der Reijden overleg met zijn Europese collega's over deze problematiek. Vraag is echter of de EG effectiever kan optreden dan de Raad van Europa. Van Eekelen is van mening dat het EG-overleg dat van de RvE niet mag doorkruisen. Brinkman wijst erop dat Van der Reijden, bij gebrek aan succes van de RvE, op zoek is naar een mogelijk effectiever gremium. Rietkerk wijst erop dat een goede coördinatie tussen de bewindspersonen belast met de zorg voor de politie en sport noodzakelijk is. De raad besluit dat Rietkerk, Korthals Altes en Brinkman onderling contact zullen houden in verband met te houden nationaal en internationaal overleg over deze problematiek.