Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2 e. Conclusies van de REZ-vergadering 24 juni 1985.
Van Aardenne stelt een tekstwijziging voor de conclusie over technologie en Eureka waarin de minister van Onderwijs en Wetenschappen aangewezen wordt als de persoon om de prioriteiten op het gebied van fundamenteel onderzoek aan te wijzen en de minister van Economische Zaken als degene die dit zal doen voor technologisch onderzoek, gehoord de reacties van bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen. De raad aanvaardt de conclusies en de wijziging.
Zie ook