Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01087
30-08-1985
Samenvatting
3 d. Beroepsprocedure tegen beschikking Europese Commissie inzake verplichting rapportage migratiebeleid.
Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil een beroepsprocedure aanspannen tegen de beschikking. Een dergelijke rapportage gaat het ministerie te ver. De Koning stelt dat aangezien het kabinet er tegen is een dergelijke rapportage in eigen land in te voeren, dit ook in EG-verband dient te worden bestreden. Van Eekelen heeft begrip voor het standpunt maar heeft niet de indruk dat de Commissie een uitbreiding van bevoegdheden wenst. De Koning heeft deze indruk wel. Sociale Zaken en Buitenlandse Zaken zullen nader overleggen, bij gebrek aan overeenstemming wordt de kwestie voor de volgende vergadering geagendeerd.