Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01091
13-09-1985
Samenvatting
3 b. Beroepsprocedure tegen beschikking Europese Commissie inzake verplichting rapportage migratiebeleid.
De Koning deelt mee dat de BRD en Italië het eens zijn met het Nederlandse standpunt inzake. Ze achten het echter niet nodig deel te nemen aan de beroepsprocedure als Nederland toch het voornemen heeft deze aan te spannen. Van Eekelen heeft De Koning toegezegd nog eens te kijken of de BRD niet alsnog bereid is mee te doen. Van Aardenne heeft vernomen dat Denemarken en de BRD in Coreper een ander standpunt hebben ingenomen dan door De Koning geschetst.