Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 g. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 29 oktober 1985.
Naar aanleiding van de notitie over Eureka wordt besproken hoe de secretariële ondersteuning moet worden vormgegeven. De Nederlandse voorkeur gaat uit naar de optie waarbij het secretariaat wordt ondergebracht bij de Europese Commisise. De EC zou invloed missen wanneer het wordt ondergebracht bij het raadssecretariaat en een onafhankelijk secretariaat zou niet voldoende coördinatie geven met de andere programma's. Het verzet van een aantal landen tegen een secretariaat komt voort uit een angst voor een nieuwe bureaucratie. Van Aardenne vindt de plaats van het secretariaat uiteindelijk minder belangrijk is dan het feit dat er een secretariaat komt. De raad machtigt Van Aardenne, Van Eekelen en Deetman om ter voorbereiding van de bijeenkomst over Eureka het nodige overleg te voeren.