Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 d. Notitie Nederlands voorzitterschap EPS.
Ruding heeft er moeite mee dat ook op het vlak van internationale organisaties als IMF en de Wereldbank een gemeenschappelijk optreden in het verband van de EPS wordt voorgestaan. Dat hoort daar niet thuis. Op aanraden van Korthals Altes zal in de notitie een passage gewijd aan het zg. TREVI-overleg inzake de aanpak van de internationale georganiseerde criminaliteit worden opgenomen. Van den Broek heeft bezwaar tegen de opmerking van Korthals Altes dat de coördinatie van het vreemdelingenbeleid geen communautaire aangelegenheid zou zijn.