Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 e. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 5 november 1985.
In afwijking van de conclusies zal Nederland zich ten aan zien van de voorgestelde verhoging van het Euratom leningplafond terughoudend opstellen. Van Aardenne merkt met betrekking tot de intergouvernmentele conferentie op dat het minder gewenst lijkt het aantal onderwerpen uit te breiden. Eerst moeten de prioritaire zaken aan bod komen en indien mogelijk nog dit jaar worden geconcludeerd. De Koning sluit zich hierbij aan. Van den Broek vreest dat een onderwerp als milieu dan tussen het wal en het schip dreigt te geraken. Het is van groot belang om het maximum uit Luxemburg te halen. Denemarken lijkt tot flinke concessies bereid op het gebied van milieu. De conclusie wordt aangepast, Nederland zal niet streven naar een uitbreiding van het aantal onderwerpen dat aan de ER van Luxemburg wordt voorgelegd.
Zie ook