Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01107
25-01-1985
Samenvatting
2 d. Mogelijke bezetting van EG-functies.
De vraag is op welke post de inspanningen van Nederland moeten worden gericht. Er zijn nog mogelijkheden met betrekking tot het directoraat-generaal milieu en het directoraat-generaal statistiek. Met name de eerst genoemde post kan voor Nederland zeer interessant zijn en heeft derhalve voor Van den Broek prioriteit. Winsemius sluit zich hierbij aan. Nederland is op milieuterrein veelal toonaangevend gebleken. Hij zou een Nederlandse kandidatuur van harte ondersteunen.