Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 b. Verbintenis van de EG-lidstaten betreffende aanvullende finacniering van de EG-begroting 1984.
Deetman wil niet dat de terugbetaling van de verleende voorschotten zal geschieden uit een extra verhoging van de nog vast te stellen toekomstige nationale bijdragen uit de EG-begroting. Van Eekelen merkt op dat Nederland altijd moeite heeft gehad met het systeem van betalen van voorschotten. Hij is dan ook tegen het nogmaals kiezen van deze financieringsvorm wanneer er wederom sprake zou zijn van een tekort. Het lijkt hem beter niet om terugbetaling van de voorschotten te verzoeken. Dit zou ook makkelijker zijn met betrekking tot het probleem van de Britse bijdragen. De door Van Eekelen naar voren gebrachte ideeën moeten nog verder worden uitgewerkt.