Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01119
29-03-1985
Samenvatting
2 a. Conclusies van de REZ-vergadering dd. 25 maart 1985.
Ruding merkt op dat de laatste zin van conclusie nr. 3 niet zo mag worden uitgelegd dat nationale steun aan Nederlandse boeren een redelijke mogelijkheid is. Braks antwoordt dat dit ook nie tde bedoeling is. Nederland zal zich verzetten wanneer andere lidstaten tot dergelijke steunverleningen besluiten. Maar als in EG-verband nationale steunmaatregelen worden toegestaan kan dat voor Nederland niet worden uitgesloten.
Zie ook