Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01123
06-12-1985
Samenvatting
3 e. Verslag Europese Raad in Luxemburg op 2 en 3 december 1985.
Lubbers wijst erop dat de conclusies van de ER voor een groot deel overeenkomen met de verwachtingen van het maximaal haalbare die in de REZ aan de orde zijn geweest. De voorzitter van het Europese Parlement was kritisch over het resultaat van de conferentie. Lubbers hoopt dat een conflict met het EP binnen aanvaardbare grenzen zal blijven. Van den Broek wijst erop dat Frankrijk in de Algemene Raad een poging wil doen om te komen tot een culturele paragraaf in het Europees Verdrag. Het streeft daarbij echter een ander doel na dan Nederland, namelijk een communautair cultuurbeleid, teneinde een beperking ten opzichte van de huidige situatie te bereiken. Van den Broek meent dat in dat geval het beter zou zijn alle voorstellen over een culturele paragraaf terzijde te leggen.