Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 c. EG-begrotingsproblematiek.
De Algemene Raad heeft een procedure ingesteld tegen het Europese Parlement ter bestrijding van de beslissing over de begroting van de Europese Gemeenschap. Er wordt nu getwijfeld of de Raad in zijn beroep ontvankelijk zou worden verklaard. Vraag is of de lidstaten afzonderlijk een aparte procedure zullen beginnen. Van Eekelen wijst enerzijds op het argument dat Nederland als voorzitter neutraal zou moeten blijven, maar wenst anderzijds een duidelijke uitspraak van het Hof. Hij stelt voor een afzonderlijke procedure aan te vangen, onder de conditie dat meerdere lidstaten dit besluiten. De raad stemt er uiteindelijk mee in dat Nederland beroep aantekent bij het Europese Hof op voorwaarde dat een groot aantal andere lidstaten overeenkomstig zal besluiten.
Zie ook