Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 a. Ondertekening resultaten van de intergouvernementele conferentie (Europese Acte) tot wijziging van het EG-verdrag en de totstandkoming van het EPS-verdrag.
Op 27 januari zal in Denemarken een referendum worden gehouden over de wijzigingsvoorstellen. Dit betekent dat het gewijzigde verdrag nog niet op 27 januari ondertekend kan worden door alle lidstaten. Als Denemarken het voorstel verwerpt zullen er grote problemen ontstaan binnen de Europese Gemeenschap. Het is van belang dat Denemarken inziet dat het bereikte akkoord ook aan Denemarken een gunstig resultaat biedt. De raad machtigt Van den Broek tot ondertekening van de wijziging van het EG-verdrag en de totstandkoming van het EPS-verdrag onder voorwaarde dat in het overleg dat thans nog plaatsvindt geen ingrijpende tekstuele wijzigingen zullen worden voorgesteld.