Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 a. Budgetpolitieke gevolgen op nationaal terrein van een standstill regeling inzake BTW-tarieven en accijzen binnen de Europese Gemeenschap.
Lubbers begrijpt dat de notitie slechts ter kennisneming aan de raad is gezonden maar meent dat het nuttig is het stuk ook in de coördinatiecommissie aan de orde te doen stellen. De Koning meent dat de CoCo dan ook aandacht moet schenken aan de vraag of de tijd rijp is om te komen tot een verdergaande integratie en harmonisatie op belastinggebied. Zijns inziens dient een integratie dan plaats te vinden als op andere terreinen een dergelijke harmonisatie heeft plaatsgevonden. Ruding is het hiermee niet eens, integratie van indirecte belastingen hoeft niet pas plaats te vinden nadat de andere integratieprocessen zijn afgerond. Hoewel het Ruding onnodig leek, besluit de Raad uiteindelijk om zijn notitie alsnog voor behandeling door te verwijzen naar de coördinatie commissie.
Zie ook