Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01144
07-02-1986
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
3 b. Ondertekening resultaten van de intergouvernementele conferentie (Europese Akte) tot wijziging van het EG-verdrag en de totstandkoming van het EPS-verdrag.
Ondertekening van de Europese Akte is vastgesteld op 17 februari 1986. Denemarken heeft in verband met het in dat land te houden referendum op 27 februari verzocht om ondertekening uit te stellen tot na die datum. Van den Broek heeft nog niet met het verzoek ingestemd. Hij hoopt dat op 17 februari 11 lidstaten de Europese Akte zullen ondertekenen. In dat streven wordt Nederland gesteund door de Bondsrepubliek en Frankrijk. De raad concludeert dat het Nederlandse voorzitterschap vasthoudt aan de ondertekening op 17 februari 1986.