Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01145
14-02-1986
Samenvatting
3 b. Ondertekening resultaten van de intergouvernementele conferentie (Europese Akte) tot wijziging van het EG-verdrag en de totstandkoming van het EPS-verdrag.
De voor 17 februari 1986 voorziene ondertekening van de Europese Akte wordt problematisch omdat zowel in Griekenland als Italiƫ wordt voorgesteld hun land als laatste te laten ondertekenen. Van Aardenne betwijfelt of ondertekening van de Akte door negen lidstaten wel zinvol is. Van Eekelen geeft er de voorkeur aan de ceremonie wel door te laten gaan. Lubbers vindt dit eveneens het beste. Het formeel openstellen van het register verschaft in ieder geval de mogelijkheid tot ondertekening en nodigt daartoe mogelijk ook eventuele twijfelende lidstaten uit.