Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01146
21-02-1986
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
3 b. Conclusies van de REZ-vergadering dd. 21 februari 1986.
Deetman zegt geen bezwaar te hebben tegen de voorgestelde conclusies doch wijst ten aanzien van agendapunt 3 erop dat, indien mocht blijken dat de Nederlandse bijdrage ten gevolge van de stijging van de landbouwuitgaven zal moeten worden vergroot, dat niet ten koste zal mogen gaan van de departementale begroting. Lubbers neemt hiervan kennis.