Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Budgetpolitieke gevolgen op nationaal terrein van een standstill regeling inzake BTW-tarieven en accijzen binnen de Europese Gemeenschap.
De Commissie acht ter voltooiing van de interne markt harmonisering van de btw-tariefstructuur noodzakelijk. De EC heeft bij de Raad een voorstel ingediend voor een standstill op het gebied van btw en accijnzen. Een standstill zou de bewegingsvrijheid voor Nederland op het gebied van tarieven van de indirecte belastingen verminderen. Er is heel weinig zicht op dat de Commissie-gedachten in de lidstaten zal worden aanvaard. Het Nederlandse voorzitterschap kan zich uiteraard niet te opvallend van het voorstel distantiëren, doch verwacht dat er een andere oplossing gevonden zal worden. De notitie dient derhalve slechts als waarschuwing mocht het toch de kant van een standstill opgaan.

Bijgevoegd: memo T. van der Graaf (KMP), 3-2-1986.
Zie ook