Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01151
05-03-1975
Actoren
Conclusies met bijlage
Samenvatting
Conclusies van de Coördinatie Commissie voor Europese Integratie- en Associatieproblemen van 5 maart 1975.
De REZ/MR worden over een uitspraak gevraagd over de onder 1,2,3 en 5 genoemde punten.
1. Economische situatie van de Gemeenschap.
Aan de overschotlanden is gevraagd een expansief beleid te voeren, de CoCo meent dat Nederland zich hierin voorzichtig moet opstellen. De Duitse positie is voor de Nederlandse positie van grote betekenis. Ten aanzien van het Franse voornemen terug te keren in de Slang moet Nederland het niveau van de Frank bij terugkeer kritisch bezien.
2. Energievraagstukken
De vraag is of en hoe het grondstoffenprobleem aan de orde moet worden gesteld. De CoCo introduceert drie opties om een verband te leggen met de energievraagstukken. De optie betreffende een consenus over concrete beginselen wordt nader uitgewerkt in punt 3.
4. Heronderhandeling - Correctiemechanisme.
Nederland kan de Commissie steunen en kan zich aan de Britse kant voegen bij het afwijzen van het betalingsbalanscriterium. Ten aanzien van het plafond wil Nederland zich soepel opstellen.
5. Heronderhandeling - Zuivelimporten uit Nieuw-Zeeland.
Nederland kan aan een gunstiger regeling voor import meewerken om politieke redenen.

Bijlage:
1. Development of domestic demand in seven major countries
2. Notitie Directie BFB betreft terugkeer van de Franse Frank in de slang.
3. New Zealand Revised UK Formula
4. Vloerprijs (6 maart 1975)