Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01152
03-03-1975
Samenvatting
333e Zitting van de Raad van Ministers der Europese Gemeenschappen, gehouden op 3 en 4 maart 1975.
6. Algemene Tariefpreferenties (APS).
Van der Stoel was verheugd over de mogelijkheid voor een algemene principiële en politieke discussie over het APS en vroeg bijzondere aandacht voor het feit dat de armste landen geen gebruik maken van het APS. Op dit punt zou hij in de voorstellen graag verbetering zien. In juli volgt, n.a.v. de wens van Van der Stoel, een nieuwe discussie over de EC-voorstellen.
7. Tweede UNIDO-conferentie.
Van der Stoel wees op een tegemoetkomende en constructieve opstelling van de lidstaten. Hij ging niet akkoord met de gedachte tot elke prijs solidair te zijn aan de groep ACP-landen.
5. Nieuw fonds voor industriële ontwikkeling
Van der Stoel gaf aan positief te staan tegenover een dergelijk fonds en ook bereid te zijn tot financiële steun.