Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01153
28-04-1975
Actoren
Conclusies met bijlage
Samenvatting
Conclusies van de Coördinatie Commissie voor Europese Integratie- en Associatieproblemen dd. 28 april 1975.
De CoCo heeft de Algemene Raad voorbereid en vraagt bijzondere aandacht voor de EEG en de grondstoffenproblematiek. In de nota in de bijlage wordt besproken of de Nederlandste doelstellingen inzake de grondstoffenproblematiek doormiddel van de EEG moeten worden verwezenlijkt. Als argumenten voor een EEG-beleid worden zowel institutionele/juridische redenen genoemd als politiek/pragmatische. De totaal opstelling van de EEG zal een groter effect hebben in mondiaal overleg. Echter, het tot nu toe door Nederland gevoerde beleid richtte zich op mondiale overeenkomsten. Voorafgaande beleidsvorming met rijke landen is nooit wenselijk geacht. De nota concludeert echter toch dat Nederland met kracht de komende maanden meewerkt aan de formulering van een gemeenschappelijk grondstoffenbeleid.
Zie ook