Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01154
12-05-1975
Actoren
Conclusies met bijlage
Samenvatting
Conclusies van de Coördinatie Commissie voor Europese Integratie- en Associatieproblemen d.d. 12 mei 1975.
De CoCo heeft op basis van de nota van een werkgroep (bijgevoegd) gesproken over de voorbereiding van Economisch-Financiële Raden. Deze voorbereiding verloopt moeizaam en kan verbeterd worden door het Comité van PV's te laten functioneren als centraal coördinerende instelling voor de Raadsvoorbereiding. De werkzaamheden van dit Comité moet beter worden afgestemd met die van de verschillende adviescomités. Van Nederlandse kant zal een memorandum terzake worden ingediend bij het Comité van PV's.