Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01158
30-09-1975
Samenvatting
Conclusies van de Coördinatie Commissie voor Europese Integratie- en Associatieproblemen dd. 30 september 1975.
1. De balans van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
De Nederlandse delegatie in de 'agenda-commissie' van het Speciaal Comité Landbouw in Brussel zal zich beperken tot het aangeven van de thema's en oriëntaties welke bij de behandeling van de balans aan de orde moeten komen. Deze zijn de voedselsituatie in de wereld, de relatie van het GLB tot communautair beleid op andere gebieden, het prijsniveau, het inkomensbeleid, een mogelijke intensivering van het structuurbeleid en behandeling van de landbouwbalans in een verbreed kader.
2. Algemene Raad, Portugal.
Nederland dient in de Algemene Raad te bevorderen dat de besluitvorming over Financiële hulpverlening aan Portugal wordt afgerond.
2.2. Onderhandelingen EEG-Middellandse Zeelanden, Spanje.
Nederland zal eraan medewerken dat de verhouding EEG-Spanje wordt bevroren, de onderhandelingen over de afsluiting van een nieuw akkoord zullen geen voortgang vinden.
Zie ook