Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01167
24-10-1975
Actoren
Conclusies met bijlage
Samenvatting
Conclusie voor de korte termijn n.a.v. het rapport Europese Defensiesamenwerking.
-Redenen voor defensiesamenwerking in Europees verband zijn zowel vanuit effecitiviteitsoogpunt als ter bevordering van de Europese eenwording.
- Samenwerking mag geen gesloten circuit zijn en geen afbreuk doen aan bondgenootschappelijke verdediging en samenwerking in groter (Atlantisch verband).
- Mogelijkheden liggen in materieelsamenwerking in ruime zin.
- De meest aangewezen organen voor samenwerking zijn de Eurogroep en de EEG. De Eurogroep heeft een duidelijke voorsprong op de EEG op het terrein van defensiesamenwerking.
- Voor de EEG lijkt een taak weggelegd op het gebied van defensie-industriebeleid.
- Voor een intensieve Europese materieelsamenwerking zou de Eurogroep institutioneel versterkt moeten worden.

Bijlage: Rapport van de interdepartementale werkgroep Europese defensiesamenwerking.