Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
634. Voorbereiding van de Europese Raad van 1 en 2 april.

Het memorandum geeft een overzicht van de inhoud van de a.s. Europese Raad:
1. Economische en monetaire problemen.
Als Nederland tijdens zijn voorzitterschap vruchtdragende initiatieven wil ontwikkelen op economisch terrein dan moet daartoe in de a.s. ER aanloop worden genomen.
3. Rapport Tindemans over de Europese Unie
Op de ER zal een eerste gesprek over 'wie regeert Europa en hoe' plaatsvinden. Het zou in Nederland slecht vallen als de ER zijn eigen intergouvernementele positie verbetert op basis van het rapport Tindemans en vervolgens overgaat op de orde van de dag. De technische argumenten van BZ tegen recht van initiatief EP zijn juist maar niemand zal begrijpen dat NL zich hiertegen zal verzetten: 'binnen is binnen'.