Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01179
02-12-1976
Samenvatting
724. Verlenging van het multi-vezelakkoord.

Tussen OWS en EZ is een geschil gerezen over de Nederlandse opstelling met betrekking tot de verlenging van het multi-vezel akkkoord. EZ wil ter bescherming van de Nederlandse textielindustrie een restrictiever akkoord terwijl OWS het accent legt op de exportopbrengsten van met name ontwikkelingslanden die nog geen grote export hebben dan wel in hoge mate van hun textielexport afhankelijk zijn. In dedcembar/januari vindt hierover interdepartementaal overleg plaats. Voor die tijd is het zaak dat EZ geen uitspraken doet in internationaal overleg die OWS voor een voldongen feit plaatsen.