Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
717. REZ van 12 november 1976.
In de REZ zou men zich moeten concentreren op de CIES. De vraag is of de harde conclusie 'niet terugdeinzen voor isolering van de Bondsrepubliek' nog is te handhaven na het telefoongesprek van Den Uyl met Schmidt. De Bondsrepubliek lijkt de besluitvorming te willen vertragen. Dat betekent dat isoleren weinig zin heeft. Hoe beroerd de positie van de EEG ook is, het ambtelijke overleg van 17 november moet doorgaan. Zouden de G-19 als gevolg van de magere concessies van de EEG dreigen de conferentie af te breken, dan kan alsnog tot uitstel worden overgegaan.

Bijlagen:
Conclusies van het Interdepartementaal Overleg inzake de Conferentie over Internationale Economische Samenwerking (CIES) op 11 november.