Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01189
05-1977
Actoren
Nota
Samenvatting
Nota inzake de vestigingsplaats van het Instituut voor Economische Analyse en Onderzoek.
In oktober 1975 heeft de EC een ontwerp-verordening voorgelegd over de oprichting van een Instituut van de Europese Gemeenschappen voor economische analyse en onderzoek. Het voorstel werd gunstig onthaald, alleen de BRD is niet overtuigd van de noodzaak van het Instiuut. De vestigingplaats van het instituut zal op politiek niveau worden bepaald wanneer over de taakstelling overeenstemming is bereikt. Rotterdam maakt duidelijk de beste kans om verkozen te worden tot vestigingsplaats. Maar wanneer men de binnlandse politieke en regionale overwegingen meeneemt moet gekozen worden voor Maastricht. De nota concludeert dat Nederland in het EEG-overleg Rotterdam kandidaat moet stellen om de kans zo groot mogelijk te maken dat het instituut in Nederland gevestigd wordt.