Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Coördinatie Commissie voor Europese Integratie en Associatieproblemen, dd. 11 januari 1978.
1. Voorbereiding voortgezette Visraad.
De indruk bestaat dat het voor ogen staand compromis de Nederlandse visserijbelang niet zal schaden. Nederland moet ten volle meewerken aan de besluitvorming tijdens deze zitting. Tijdens de zitting behoeft Nederland een confrontate met het VK niet uit de weg te gaan. Ruimte voor nationale maatregelen mag slechts worden geboden wanneer een lidstaat daartoe dringende redenen heeft.
2. Voorbereiding Algemene Raad
- In de Raad moet worden aangedrongen dat er zo spoedig mogelijk een datum wordt bepaald voor de directe verkiezingen van het Europees Parlement.

Bijgevoegd: memorandum van Merckelbach (12 januari 1978) ter beschrijving van de gevolgde procedures in de CoCo/REZ aan Van Agt.
Zie ook