Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01203
27-04-1977
Actoren
Conclusies met bijlage
Samenvatting
Conclusies van de Coördinatie Commissie voor Europese Integratie- en Associatieproblemen van 27 april 1977.
- De CoCo stemt in met de conclusies van de IRHP inzake UNCTAD-aangelegenheden van 22 april 1977. Aan de REZ wordt de vraag gesteld in hoeverre het Common Fund nog als onderwerp van de ministeriële CIES conferentie kan worden gehandhaafd mocht blijken dat geen toenadering kan worden bereikt tot de uitgangspunten van de G19.

Bijlagen:
- Conclusies van de 121e vergadering van de Beperkte Groep uit de IRHP inzake UNCTAD-aangelegenheden (22 april 1977)
- Brief De Grooth aan voorzitter CoCo betreft internationale handelsbesprekingen
Zie ook