Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01209
05-04-1978
Samenvatting
Conclusies van de Coördinatie Commissie voor Europese Integratie en Associatieproblemen dd. 5 april 1978.
- De CoCo houdt een voorbespreking van de Europese Raad te Kopenhagen betreft de economische en sociale situatie in de Gemeenschap. Nederland zou kunnen uitspreken stimuleringsmaatregelen in overweging te willen nemen. Voorkomen moet worden dat discussie over wisselkoersproblematiek uitmondt in een discussie aangaande EMU. Voor een dergelijke discussie zijn de voorbereidingen nog niet afgerond.
- Met betrekking tot de verklaring inzake de democratie is Nederland voorstander van een zo pregnant mogelijk uitgedrukte band tussen handhaving van de democratie en het lidmaatschap van de Gemeenschap. Doch kan men meegaan met de compromisformule van de Commissie.