Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01210
17-05-1978
Actoren
Conclusies met bijlage
Samenvatting
Conclusies van de Coördinatie Commissie, dd. 17 mei 1978.
- De CoCo meent dat tijdens de EcoFin Raad de noodzaak van de geconcerteerde actie dient te worden onderstreept. Een actiever beleid is noodzakelijk gelet op de stagnatie in de export en teruggelopen bedrijvigheid.Tegengegaan moet worden dat Nederland als tweede na de BRD wordt ingepast voor wat het nemen van stimuleringsmaatregelen betreft. Middelenoverdracht ten behoeve van ontwikkelingslanden zal ook worden genoemd als stimulerend element zonder echter de aandacht af te leiden van besluitvorming over de groeidoelstelling.