Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01212
01-06-1978
Samenvatting
364. Verhoging van de deelnemening in het EEG-mechanisme voor financiële bijstand op middellange termijn.
Voorgesteld wordt de Nederlandse bijdrage aan dit steun-arrangement te verdubbelen om uiting te geven aan een grotere financiële solidariteit tussen de lidstaten. Een grotere bereidheid tot het verschaffen van kredieten behoort evenwel gepaard te gaan met een grotere inspanning om economisch beleid inhoudelijk op elkaar af te stemmen. Juist aan deze beleidscoördinatie heeft het in het verleden meestal ontbroken. Margés vindt dat in de memorie van toelichting in moet worden gegaan op het aspct van beleidscoördinatie en de relatie met het streven naar een EMU. Dit is van belang omdat het voor de hand ligt dat Nederland in de toekomst als kredietverschaffer zal moeten optreden.

Bijlage: aanbiedingsformulier MR betreft voorstel tot verdubbeling vande omvang van het EEG-kredietmechanisme op de middellange termijn.