Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
833. Merckelbach aan Van Agt betreft verslag Europese Raad van 6 en 7 juli 1978.
Tot dusver is niet gebleken dat Financiën - waar ook onderlinge verdeeldheid heerst - behoefte heeft aan een speciale notitie over het monetaire plan. Mocht de MR daar anders over denken, dan zou Merckelbach de voorkeur geven aan het opstellen van een interdepartementale notitie waarbij BZ het voortouw neemt, een opdracht aan Financiën alleen zou de discussie op een smal spoor doen starten.
Zie ook