Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01215
05-10-1978
Samenvatting
387. Stemweging in Europese Gemeenschappen: art. 148 Verdragen; conclusies Coördinatie Commissie.
1. De PVEG heeft inmiddels de Nederlandse claim (Nederland 5 stemmen, de Grieken 4) in Brussel op tafel gelegd. Hij pleitte er erg voor zelf niet met reserves te dreigen maar in de schaduw te opereren van het Deense dreigement van een reserve op het hele instellingendossier in de onderhandelingen met Griekenland
2. Voor Nederland is de discussie over de blokkerende minderheid van groter belang dan de stemmendiscussie want daar staan we niet op winst.
3. De conclusies van de CoCo doen inzake onvoldoende recht aan de kritiek die van de zijde van een aantal departementen is geuit. Men dient te voorkomen dat de afsluiting van de onderhandelingen met de Grieken op dit punt door Nederland wordt ontwricht.