Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01216
03-10-1978
Samenvatting
Conclusies van de Coördinatie Commissie voor Europese Integratie- en Associatieproblemen van 3 oktober 1978.
Naast de aanstaande ontwikkelingsraad van 10 oktober en de Raad van Ministers van Justitie bespreekt de CoCo ook het "gewicht" van Nederland in een uitgebreide Gemeenschap. De Nederlandse wens om één stem meer te krijgen dan Griekenland is in Brussel ter tafel gebracht. In de CoCo werd de wenselijkheid om enige erkenning te verkrijgen voor de Nederlandse positie van de grootste onder de kleine Lid-staten nog eens bevestigd. Aan de thans geldende ratio waarbij het gewogen besluit met 70 % van het aantal stemmen wordt genomen zou ook na toetreding geen afbreuk moeten worden gedaan.