Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01219
13-09-1978
Samenvatting
Conclusies van de Coördinatie Commissie, dd. 13 september 1978.
1.1. Europees Monetair Systeem.
Nederland moet nog niet een sterke voorkeur uitspreken voor een variant van het EMS. De adviescomités hebben hun studies nog niet afgerond en mochten Duitsland en Frankrijk hun posities niet handhaven, heeft het uitspreken van een sterke voorkeur door Nederland ook een tactisch risico. In de huidige fase van de discussie houdt Nederland een voorkeur voor het pariteitenstelsel. De eventuele koppeling van de eis tot middelenoverdrachten aan toetreding tot het monetair arrangement zal Nederland afwijzen.
Zie ook