Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01221
08-09-1978
Samenvatting
Notitie Toekomstige honering van direct gekozen Europese Parlementariërs.
Over enige tijd zijn er voorstellen van het Europese Parlement te verwachten inzake de toekomstige honorering. De Raad neemt een afwachtende houding aan. Andriessen is bezorgd uiteindelijk geconfronteerd te worden met voldonge feiten en hoge salarissen. Toepassing van het zeer hoge salarisniveau van Europese ambtenaren in combinatie met het gunstige belastingregime zal tot aanzienlijke en zijns inziens ongewenste salarisverschillen leiden met de nationale parlementariërs. Hij pleit tegen een koppeling van de vergoeding van de Europese parlementariër met die van een Europese ambtenaar en bespreekt vier andere mogelijkheden. De notitie geeft de voorkeur aan een nationale honorering gelijk aan die van een parlementslid in het thuisland met een gelijke netto-toeslag voor alle Europese parlementariërs.

Bijlagen: verschillende uitwerkingen en berekeningen van de verschillende modellen.
Zie ook