Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01222
21-09-1978
Samenvatting
384. Conclusies coördinatiecommissie dd. 20 september 1978.
In de CoCo is een aanzienlijk probleem gebleken ter zake van het zuivelbeleid. Landbouw heeft traditioneeel de eigen ministers zoveel mogelijk speelruimte willen geven voor onderhandelingen in Brussel. Voor BuZa en Fin is dit natuurlijk het zich onttrekken aan coördinatie. Hoewel de EC verdeeld is over het karakter van de maatregelen, is er overeenstemming dat ferme maatregelen tegen overproductie in de zuivelsector niet langer zijn te vermijden.Teneinde de MR kennis te laten nemen van de voornaamste geschilpunten welke worden besproken in interdepartementaal overleg voorafgaand aan de Raad is uitstel van het behandelen van de conclusies van de CoCo zeer wenselijk.

Bijlage: Conclusies van de Coördinatie Commissie, 20 september 1978.